Centrifugal Pumps 0.75 – 11KW.

คำค้นหา :
หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

ขายเซนติฟิวกัล, ตัวแทนจำหน่ายปั๊มเซนติฟิวกัล, Centrifugal Pumps, จำหน่ายปั๊มโข่ง, ปั๊มน้ำแบบหอยโข่ง, ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง ลีน็อกซ สแตนเลส สทีล บจก.

 

ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal Pump)

 

เป็นปั๊มประเภทที่สามารถผลิตเฮดน้ำ โดยการเพิ่มความเร็วของของน้ำซึ่งได้จากการหมุนของใบพัดไปตามตัวเรือนของปั๊ม อัตราการไหลของน้ำจะแปรผันตามความดันด้านขาออก (Discharge) เช่น End suction pump, In-line pump, Double suction pump, Vertical multistage pump, Horizontal multistage pump, Submersible pumps, Self-priming pumps, Axial-flow pumps, และ Regenerative pumps